Spoštovani starši, dragi učenci.

Prihod v šolo bo organiziran podobno kot v lanskem šolskem letu.

Jutranje varstvo bo odprto od 5.30. ure dalje, tako da lahko pridejo mlajši otroci v šolo prej.

Po priporočilih NIJZ morajo vsi učenci ob vstopu v šolo in na hodnikih nositi masko. Tako kot ob zaključku pouka si pred vstopom v šolo razkužijo roke.Takšen režim bo veljal do preklica.

V šolo lahko pridejo samo zdravi otroci. Pomembno je, da so starši seznanjeni s simptomi in znaki bolezni COVID-19 in ob pojavu simptomov in znakov pravilno ukrepajo.

V želji, da ostanemo v šoli, vas prosimo, da dosledno upoštevate vse ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov.

Sprejem učencev bo zaradi varnostnih razlogov potekal v časovnem zamiku. Učenci bodo na vstop v šolo po oddelkih počakali na določenih mestih na parkirišču pred šolo, zato bo parkirišče ta dan dopoldan zaprto. Posamezni oddelki se bodo v garderobi preobuli in odšli z razrednikom v učilnico.

Prosimo vas, da upoštevate ure in režim, ki je označen na spodnjih slikah. Vaše otroke bomo z vsemi ostalimi podrobnostmi glede varovanja zdravja seznanili prvi šolski dan.

Učenci imajo 5 ur pouka. Avtobusi bodo odpeljali ob 12. uri. Tisti starši, ki boste prišli po otroka v šolo, počakate zunaj. Režim prevzema otrok bo tak, kot je bil ob koncu šolskega leta.

Prosim, da učenci vozači upoštevajo navodila prevoznikov.

Več informacij bo na spletni strani šole, na kateri bomo sproti objavljali morebitne spremembe.

Lepo vas pozdravljam in vam želim lep začetek šolskega leta.

Darja Ravnik, ravnateljica

7.30 naj bodo na parkirišču učenci 2., 4., 6. in 8. razreda

8.00 naj bodo na parkirišču učenci 3., 5., 7. in 9. razreda

Dostopnost
//