Križem kražem

Kaja, Maja, Maruša in Sara iz 8. b so dosegle 2. mesto na državnem tekmovanju v Križem kražem. Čestitamo!

Navodilo za izdelavo seminarske naloge

SEMINARSKA NALOGA KOT CELOTAmora izgledati približno tako: NASLOVNICA1. KAZALO (seminarska naloga mora vsebovati kazalo vsebine, kazalo slik, in kazalo tabel)2. UVOD3. JEDRO4. ZAKLJUČEK5. VIRI IN LITERATURA (Na koncu navedemo vso uporabljeno literaturo in vire....

Kontakti

Naslov: Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice Ravnateljica: Darja Ravnik Pomočnica ravnateljice: Jasna Vrbanec Tajnica: Milena Zlodej Telefon tajništvo: 03 757 29 50      Telefon tajništvo GSM: 051 376 132 Telefaks: 03 757 29 75...

Predstavitev šole

USTANOVITELJ Osnovno šolo Pod goro je ustanovila Občina Slov. Konjice z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno;izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pod goro dne 23.10.1996 (Uradni list RS, št. 66/96). Po odloku št. 025-4/98-9101;57 z dne 25.3.1999 spada podružnična šola...
Beseda ravnateljice

Beseda ravnateljice

Spoštovani starši, učenci, cenjeni sodelavci! Ljudje se učimo že od prvega dne in prav vsak dan našega življenja. Šola pa je ustanova, v kateri učencem ponujamo temeljno znanje.  Informacije in šolska znanja so le splošen okvir, ki omogoča nadaljnjo usmeritev in...
Dostopnost
//