Skoči na glavno vsebino

POVZETEK PROJEKTA:

V letu 2018, Evropskem letu kulturne dediščine želimo promovirati in se odzvati na spremembe, ki se dogajajo znotraj naše družbe. V projektu Coding Europe si bomo prizadevali za obogatitev vzgoje in izobraževanja z integracijo različnih tematskih področij, kot na primer Evropska kulturna dediščina, robotika, virtualna resničnost in programiranje.

V pouk želimo vpeljati nove metode dela, ki bodo ponudile bolj zanimivo poučevanja za učence, učitelje in celotno šolsko skupnost. Pri delu bomo sledili smernicam Evropskega sveta in upoštevali priporočila programov Evropa 2030 in Agende 2030 za trajnostni razvoj.

V projektu stremimo k doseganju naslednjih ciljev:

 • Razvoj odprtih, motivirajočih in z 21. stoletjem povezanih učnih strategij.
 • Izboljšave Digitalne Agende na področju poučevanja učencev, da bodo postali usposobljeni in odgovorni za lastno učenje ter razumeli načine uporabe interaktivnih virov in orodij, ki so temeljna področja za delovna mesta prihodnosti.
 • Da šole postanejo glasniki vrednot EU in se povežejo s celotno skupnostjo.
 • Doseganje enake stopnje kulturne dediščine znotraj EU, ob uporabi nove tehnologije, vključitvijo inovativnih predlogov s strani učencev ter visokokakovostnimi izobraževalnimi vsebinami, ki bodo dosegljive celotni skupnosti.
 • Naš glavni cilj pa je izboljšava kakovosti poučevanja, da doseže najvišjo stopnjo učinkovitosti in vzgojne vrednosti.

V projektu sodelujejo ustanove iz štirih partnerskih držav: Španije, Nemčije, Italije in Slovenije, ki so bile izbrane na podlagi njihovih zmožnosti za doseganje zgornjih ciljev.

V projekt želimo vključiti več kot 10 000 ljudi (učencev, učiteljev in celotne družbe) in pri tem:

 • izboljšati učno motivacijo učencev,
 • se boriti proti slabemu občutku evropezacije in proti socialni izključenosti,
 • vzpodbujati učne inovacije in vključevati šole v vse obstoječe in prihajajoče aktivnosti v družbi,
 • izboljšati digitalne in sporazumevalne zmožnosti naših učencev in vzgajanje v spoštljive, za učenje odgovorne učence, ki bodo pripravljeni na izzive, ki jih prinaša digitalna doba.

 

 

Glavne aktivnosti projekta:

 • izpopolnjevanje in izdelava avdio-vizualnih vsebin, posnetih v 360° formatu, združljivih z VR očali in pripravljenih za uporabo na kateremkoli računalniku, ki se bodo nanašale na evropsko kulturno dediščino.
 • Programi usposabljanja in monografije o evropski kulturni dediščini, robotiki, umetnosti, varnosti in tveganjih na internetu, robotiki ali programu Avdiovisal Creation 3.0.
 • Združevanje novih tehnologij s tradicionalnimi viri.
 • Uporaba programa Global Teaching programme za doseganje pozitivnega vpliva na učitelje in celotno šolsko skupnost.
 • Mobilnosti učencev in učiteljev ambasadorjev projekta, ki se bodo zavzemali za integracijo, metodološko prenovo in Evropsko unijo.

Učinki projekta, za katere si prizadevamo:

 • Izvedba inovativnega in ustvarjalnega izobraževanja z uvedbo novih, eklektičnih metod.
 • Močnejši občutek pripadnosti EU s poudarjanjem evropskih vrednot, uporabnosti, trdnosti in socialnim vključevanjem.
 • Razvoj najpomembnejši zmožnost kakršni sta učenčeva samostojnost in neodvisnost.

 

V projektu si torej prizadevamo, da bi prispevali k prenovi izobraževanja, preoblikovali, okrepili in izboljšali šole, da postanejo zagovorniki evropskih vrednot in izobraževalne odličnosti.

PODROBNOSTI O MOBILNOSTI UČENCEV IN UČITELJEV

Spletna stran projekta: www.codingeurope.eu

 

 

 

Dostopnost
//