GDPR-informacije-posameznikom-CZPP-osnovna-sola Pod goro

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)
Katja Tretjak, univ. dipl. prav.
Pravnica, zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Rimska ulica 4, 2310
Slovenska Bistrica
e-naslov: katja@czpp.si
Telefon: 08 2059604

Dostopnost
//